GARANCIA – Svédpadló

Garancia – Svédpadló

Az Ön által vásárolt termék a nemzetközi szabványnak megfelelő minőségi osztályú, amely osztályok csak és kizárólagosan a felhasznált faanyag struktúrájából fakadóan különböznek egymástól. Az egyes parkettaelemek méretében, kiképzésében, nedvességtartalmában, használhatóságában nem lehetnek eltérések. Ezért kérjük, hogy a beépítés előtt minden elemet ellenőrizzen, hogy hibamentes-e. Az esetleges reklamációt lerakás előtt azonnal, írásban közöljék a vásárlás helyén. Beépített, hibás darabok után semmilyen költséget nem vállalunk! A parketta teljes keresztmetszetében természetes anyagból készül, amely egy természetben fejlődő natúrtermék. Strukturális és színváltozások az anyag tulajdonságai, ezért nem szolgálnak reklamáció alapjául. Csak a gyártásból eredő méret, alak és felületi eltérések képezhetik reklamáció tárgyát.

Abban az esetben, ha bármilyen szabványos parkettánk nem felel meg az osztályára jellemző követelményeknek, fenntartjuk a jogot a reklamáció helyszíni kivizsgálására, annak jogossága esetén arra, hogy kijavítsuk a hibát vagy saját anyaggal saját költségünkre kicserélni a parkettát, de a parkettával kapcsolatos egyéb járulékos, vagy a használatbavétel kiesése miatti költségeket nem vállaljuk.

Garanciánk azon termékünk élettartamára terjed ki, amely folyamatosan az eredeti vásárló tulajdonát képezi – ez alól természetesen kivételt képeznek az építőipari vállalkozások által a viszonteladói hálózattól vásárolt parketták – és tulajdonosa érvényes, kitöltött jótállási jeggyel rendelkezik. A vásárlónak a parketta átvételkor jótállási jegyet kell kapnia a termék mellé.

Építőipari vállalkozások a fektetés után lakásonként külön jótállási jegyet kötelesek a végfelhasználónak adni, melyet a viszonteladó bocsát rendelkezésükre. Garanciális igény érvényesíthetőségének a kitöltött jótállási jegy és az eredeti számla alapvető feltételét képezi.

Szállítás, tárolás a felhasználásig
– a termék szállítása zárt (közvetlen időjárási hatásoktól védő) szállítóeszközzel történik
– a lerakásig tartó tárolás folyamán a tároló helyiség hőmérséklete és a levegő páratartalma bizonyíthatóan 8-10% egyensúlyi fa nedvességet tesz lehetővé (20-22°C környezeti hőmérséklet, legalább 15°C a fogadó aljzat hőmérséklete, 45-55% relatív páratartalom)
– a lerakásig a padlót bontatlan csomagolásban fektetve kell tárolni (legalább 48 órán keresztül) abban a helyiségben, ahol felhasználásra kerül (téli időszakban hosszabb akklimatizálási idő szükséges, ennek meghatározása a helyi körülményektől nagymértékben függ)

A parketta fektetése és fektetési körülmények
– az alkalmazási útmutató minden előírását maradéktalanul betartják
– a fogadó aljzatnak síknak, tisztának, repedésmentesnek és száraznak kell lennie
– az aljzatban nincs 2mm-nél nagyobb szintkülönbség (önterülő aljzatkiegyenlítő alkalmazásakor min. 10 napos várakozási időt be kell tartani)
– az aljzat és a falak nedvességtartalma 2%-nál nem nagyobb (CM-mérés szükséges)
– a fektetés megkezdése előtt az aljzatot le kell alapozni
– a helyiségben méretezett tágulási hézagot hagynak a falak és egyéb épületszerkezetek mellett (15mm)
– padlófűtés esetén maradéktalanul betartják az előírásokat az aljzat előkészítésére és felfűtésre vonatkozóan (jegyzőkönyv vezetése szükséges)
– vizes használatú helyiségben (pl.: fürdőszoba, szauna stb.) nem alkalmazzák a burkolatokat
– csak normál lakótérre jellemző 20-22°C hőmérsékletű és 45-55% relatív páratartalommal rendelkező helyiségben alkalmazzák.

A teljeskörű garancia elvesztését kiváltó okok:
– szakszerűtlen kivitelezés
– vizes felmosás
– csőtörés, beázás, víz kiömlése következtében a padlóra vagy az azt övező épületszerkezetre jutó víz
– épületszerkezetből eredő nedvességi behatás, mely a padló nedvességtartalmát befolyásolja
– agresszív tisztítószer használata (erősen maró anyag)

Egyéb feltételek
– Nem tudunk felelősséget vállalni olyan károkért, melyeket nagy meleg, magas nedvességtartalom, száraz klíma vagy ezeknek a tényezőknek gyors változása okoz, valamint a napsütéstől vagy a fa természetes öregedéséből adódó elszíneződésekért.

– A rendeltetésszerű használat során idővel elkopott waxréteg felújítása nem garanciális eset. Ez ugyanúgy része a burkolattal kapcsolatos teendőknek, mint a rendszeres takarítás, a megfelelő sár és porfogó szőnyegek fektetése. (A garancia a szerkezeti tartósságra vonatkozik)