Lerakási Útmutató – Laminált Padló dupla-klikkes halszálka

Burkolás előtti tárolás:

A paneleket bontatlan csomagolásban, fektetve, rakásolva abban a helyiségben kell tárolni, ahová beépítésre kerülnek. A bontatlan csomagokat legalább 48 órán keresztül kell így klimatizálni. A helyiség hőmérséklete legalább 18°C legyen, a relatív páratartalom pedig ne haladja meg a 70%-ot.

Kaindl laminált padlóburkolatok alapvetően huzatmentes, száraz tárolóhelyiséget igényelnek. Szállításkor ügyeljünk arra, hogy a csomagokat közvetlen időjárási hatásoknak ne tegyük ki. Alapvetően zárt járművel, közvetlen időjárási hatásoktól védve szállítandó.

Nem alkalmazható vizes, nedves helyiségek burkolására. A laminált padló anyaga jelentős részben fa. Ismétlődő és tartós nedvesség hatására javíthatatlanul sérül.

Burkoláshoz szükséges eszközök:

 • Párazáró: padlófelület +10%
 • Lépés- és kopogászaj szigetelés: padlófelület +5% (javasolt vastagság 2-3 mm)
 • Fűrész
 • Kalapács: legalább 0,5 kg
 • Vonóvas
 • Távolságtartáshoz ékek
 • Mérőszalag, mérőléc
 • Ceruza
 • (Ragasztó szükség szerint)

Fogadó aljzathoz rögzíteni tilos! A padlóburkolatot úsztatva kell fektetni. Horony és csap mechanikusan záródik. A paneleket nem szabad az aljzathoz ragasztani, szegezni, vagy bármilyen egyéb módon ( nehéz tárgyak által, pl. akvárium) rögzíteni.

Egybefüggően burkolható legnagyobb felület panelszélesség irányában 8 m, panelhossz irányában szintén 8 m.

Nagyobb felületeket legalább 12 mm szélességű működési légréssel (dilatáció) fel kell osztani. A laminált padló anyaga jelentős részben fa. A fa hygroszkópikus (nedvszívó) anyag és mindig a környezet relatív páratartalmához  igazodik, ami méretváltozással jár együtt. A méretnövekedés akár a 2 mm/m-es értéket is elérheti.

Ezt a jelentős körülményt a beépítéskor konstruktívan figyelembe kell venni. A falak mentén, körbe futóan  legalább 12 mm széles távolságot kell tartani. Helyiségek között szintén legalább 12 mm széles működési légrést  (dilatációt) kell kialakítani. Összetett geometriájú helyiségeket szintén fizikailag meg kell osztani legalább 12 mm  széles dilatáció segítségével. Ezeket a működési légréseket (dilatációkat) szegélyléccel, speciális profilokkal kell  takarni. Ezeket a takaró elemeket nem szabad a laminált padlóburkolathoz rögzíteni.

Rögzített épületelemek tekintetében pl. fűtéscsövek stb. szintén 12 mm távolságot kell tartani.

Fogadó aljzattal szemben támasztott követelmények: száraz, sík, szilárd és tiszta.

Az aljzat abszolút sík legyen. Kisebb egyenetlenségeket az alátét áthidal. Amennyiben az aljzat síktól való eltérése  nagyobb, mint 3 mm/m, akkor az egyenetlenséget le kell csiszolni vagy aljzatkiegyenlítővel kellősíteni  szükséges.

Meglévő padlóburkolatok: öreg padlószőnyegek, filcszőnyegek, stb. unhigiénikusak és részben túl puhák. Laminált padlóburkolat fektetése  előtt ezért ezeket el kell távolítani. Meglévő PVC vagy linóleum burkolatra csak akkor fektethető laminált padló, ha  a burkolat szilárdan le van ragasztva, sehol nem található aljzattól elvált rész és a helyiségben nincsen padlófűtés.

Az aljzatnak abszolút tisztának kell lennie, ezért megfelelő teljesítménnyel rendelkező porszívóval kell a takarítást  elvégezni a padlóburkolás megkezdése előtt.

Burkolás ásványi aljzatok esetén: mivel a száradási idő klimatikus viszonyok függvénye, ezért a megadott száradási időket iránymutatásként kell  értelmezni; a biztonság érdekében minden esetben két héttel növeljük meg. Teljes biztonság csak megfelelő mérés  segítségével garantálható. A legelismertebb mérési módszer a CM- módszer (kalcium-karbid-metódus).

 • Zementesztrich: 1 hét száradási idő/cm, maradék nedvességtartalom kisebb, mint 2,0 CM%
 • Anhidritesztrich: 2 hét száradási idő/cm, maradék nedvességtartalom kisebb, mint 0,3 CM%
 • Öntött aszfalt: 18°C-tól
 • Magnéziaesztrich: egyensúlyi, kiegyenlített nedvesség elérése után
 • Ásványi aljzatkiegyenlítők: gyártó utasítása szerint

Burkolás fa aljzatok esetén: faszerkezeteket kellő mértékben szellőztetni szükséges (4 cm2 szellőző felület a padlóburkolat minden m2-re  tekintetében). Alapvetően a fa aljzatokat (forgácslap, farostlap, fapadló stb.) a rájuk épített anyagokkal nem szabad  légmentesen lezárni, mert a lezárás alatt ideális lehet a helyileg kialakuló klíma a mikroorganizmusok számára,  melyek a fa aljzatot szétroncsolhatják. Ezért a megfelelő szellőzésről gondoskodni kell. A falcsatlakozásoknál a szegélylécet megfelelő áttörésekkel kell  beépíteni annak érdekében, hogy a fa aljzat és a padlóburkolat konstrukciójának átszellőzése biztosítva legyen.

Gondoskodni kell arról, hogy a konstrukció alatt található légtér tartósan száraz legyen úgy, hogy a fakonstrukció  egyensúlyi nedvességtartalma egyik évszakban se legyen megzavarva. Így a PE-fólia, mint párazáró anyag beépítése elhagyandó.

Aljzat:

1.) PE-fólia

A felmerülő nedvesség elleni védekezés érdekében legalább 0,2 mm vastag PE-fólia (polietilén-fólia), vagy ezzel  egyenértékű párafékező elhelyezése a burkolat alatt kötelező. A PE-fóliát a toldásoknál 20 cm átfedéssel,  összeragasztva, a falak mentén 4-5 cm magasra felhúzva kell beépíteni.

2.) Lépés- és kopogászaj csökkentése

Eltekintve a hangszigetelés akusztikus tulajdonságaitól különösen fontos arra figyelni, hogy ez az anyag megfelelő  nyomásstabilitással, terhelhetőséggel bírjon. CS ≥ 90 kPa ~ 9 tonna/m² (Compressive Strength/nyomószilárdság).  Javasolt termék anyaga XPS (extrudált polisztirol keményhab). Hangszigetelő és egyben párafékező  anyagkombinációk is alkalmazhatók, amennyiben a fenti követelményeket teljesítik.

A magas minőségű Kaindl Sound System 2.2 alátétrendszer tökéletesen megfelel;  párafékező, lépés- és kopogászaj csökkentő egyben.

Javasolt fektetési irány a beeső fő fényforrással párhuzamosan.

A padló panelek összeillesztésével létrehozott felület. Kis beesési szögben érkező megvilágítás esetén az egyes panelek mindig felismerhetők. A fényforrásra merőleges panelillesztések mindig jobban felismerhetőek, mint a  fényforrással párhuzamos illesztések. A panelméret következtében a panelhossz irányában mindig kevesebb  illesztés jön létre, mint a panelszélesség irányában. Azonban egyéb aspektusok is befolyással bírhatnak a fektetési irány meghatározásában, ezért természetesen ez csak javaslat.

Beépítés padlófűtésre: Kaindl laminált padlóburkolatok problémamentesen fektethetők melegvizes padlófűtésre. Kaindl laminált  padlóburkolatok padlófűtésre történő fektetése esetén feltétlenül tartsa be a padlófűtésre vonatkozó előírásokat.

Kérje kereskedőnktől a padlófűtéssel kapcsolatos információs anyagunkat!

Panelek keverése (lerakás soronként váltakozva)

Minden csomagban A és B típusú panel található. Az A és B típusú paneleket a beépítés előtt szétválogatva, külön rakásoljuk. A beépítés során ügyeljünk arra, hogy egy panelsorba csak A, vagy csak B típusú panelt fektessünk. A típusú panelsort mindig B típusú panelsor kövessen, és fordítva. A helyiség végén keletkező leeső darab a következő sorba NEM építhető be. A sor végén leeső paneldarab a sort követő 3. panelsor kezdéséhez használható fel először.

Hibás panelek kiválogatása: a lerakás előtt a paneleket ellenőrizze le az esetlegesen előforduló hibák tekintetében: szín, dekor, ép élmegmunkálás, kisebb felületi hibák stb. Kisebb felületi sérüléssel rendelkező paneleket felhasználhatunk olyan  helyeken, ahol egyébként is szabni fogunk, amivel a hiba is kiejthető.

A padlóburkolás csak nappali fényben történhet vagy megfelelő, jó megvilágítás mellett, mivel a kisebb hibák mesterséges megvilágítási körülmények között nem ismerhetők fel. Beépített hibás panelek  tekintetében reklamációnak helye nincs, a reklamáció lehetősége kizárt.

Első panelsor a fallal párhuzamosan.

Az első és utolsó panelsor minimum 50 mm széles legyen.

Ha a fal nem egyenes, az eltérés 5 mm, akkor az első panelsort a fal vonalának megfelelően egy távtartó segítségével jelölni szükséges. A jelölés megkezdése előtt ügyeljünk arra, hogy a panelsor pontosan egyenesbe legyen állítva.

A paneleket hosszirányban vágjuk méretre. Egyébként az első panelsort hosszirányban akkor is méretre kell vágni, ha a vele szemben elhelyezendő utolsó panelsor szélessége keskenyebb lenne 5 cm-nél.

Figyeljen arra, hogy a falaktól mért távolság körbe futóan legalább 12 mm legyen; vegye ezt figyelembe az utolsó sor szélességének meghatározásakor is.

Fektetés megkezdése, csappal a fal felé: az első sor csapjait eltávolítani, és ezzel az oldallal a falhoz illeszteni.

Panelek illesztési módja:

Paneleket precízen pozicionálni, kb. 25°-os szögben összeilleszteni és lehajtani. Először az első sor paneljeit kell ilyen módon a rövid oldal mentén zárni. A panelt 25°-os szögben illesztjük és lehajtjuk. Feltétlenül ügyelni kell a panelek egyenesbe igazítására.

Minimum 40 cm átfedéssel burkolni

A rövid oldali illesztések minimális átfedése 40 cm legyen az egymást követő sorokban. Minden sor utolsó paneljét dekorral felfelé 180°-al fordítsuk meg, a panelsor mellé fektessük, jelöljük a hosszát, figyelembe véve a faltól mért távolságot, és vágjuk méretre. Mindig a dekor felőli oldalról fűrészeljünk (élkitöredezések elkerülése érdekében), csak elektromos szúró- vagy körfűrész használatakor kell a hátoldalról fűrészelni. A rövid oldali illesztések egymást követő sorokban legalább 40 cm átfedéssel méretre igazítandók. A minimálisan 40 cm-es átfedés kialakításával biztosítható a panelek közti kötés stabilitása.

További panelsorok

A paneleket a helyiség teljes hosszában a rövid oldalon össze kell zárni és csak az előző sor hornyára kell fektetni, de nem szabad a hosszoldalt egyenként zárni.

A panelek hosszoldalát ezt követően cipzárszerűen balról jobbra haladva kell az előző sorral összezárni.

Ennek érdekében:

– paneleket megemelni

– csapot a horonyba beilleszteni

– paneleket lehajtani

Fektesse a második sor első paneljét pontosan az első sor hornyára úgy, hogy ne zárja össze ezeket. Ezt követően a második panelt a rövid oldal mentén illessze. Pozicionálja az első sorhoz ütköztetve, és hajtsa le a panelt. Ezt a módszert alkalmazza a helyiség teljes hosszában. Így két egymással párhuzamos panelsor alakul ki, amik hosszoldal mentén illesztve vannak, de még nincsenek összezárva (távolság kb. 2 mm, a második sor az első sor hornyán fekszik). Kezdje el a második panelsort hosszirányban balról jobbra haladva cipzárszerűen összezárni az első sorral. Ennek érdekében enyhén emelje meg a rövid oldalon már összezárt második panelsort, tolja a csapot a horonyba és fektesse vissza a paneleket. Így dolgozzon a helyiség teljes hosszában.

Falhoz történő rögzítés kiékeléssel: rögzítés a falak közé távtartó ékek segítségével. Sorok pontos egyenesbe állítsa.

Burkolja le az első három sort, mielőtt a helyiségben pontosan pozicionálná azokat. Ez biztosítja a panelek közti erős kötést. A pontos pozicionálás során így nem fordul elő a panelek váratlan elcsúszása.

Az első három sor ékekkel történő rögzítésével a burkolt felület elcsúszása, ill. eltolása elkerülhető.

Befordítás nem lehetséges:

Különös esetek: a panel befordítása, ráhajtása nem lehetséges, pl. ajtótokoknál, fűtőtesteknél, bútoroknál stb. A zárást biztosító horony orrát kell eltávolítani, ragasztóval megkenni, és a panelt vízszintesen összecsúsztatni. Ott, ahol a ráhajtás nem lehetséges (pl. ajtótokok, fűtőtestek) az alsó panel hornyának az orrát pl. egy vésővel el kell távolítani. Kenjen D3-as minőségű PVAc ragasztót a csapra, vízszintesen tolja össze, zárja a panelkötést. (Szükség szerint rögzítse ragasztószalaggal az elmozdulás ellen.)

Csatlakozás fűtőtestek csöveinél (minimális távolságtartás 12 mm):

Alakítsa ki, pozicionálja úgy a panelsorokat, hogy a csövek egy rövid oldal közepére essenek. Csatlakozás fűtőtestek csöveinél (minimális távolságtartás 12 mm) Először a panel hosszát vágjuk a szükséges méretre. Majd a paneldarabot fektessük a tényleges helyével párhuzamosan a csövek mellé. Mérjük be, jelöljük és fúrjuk ki a szükséges furatokat, figyelembe véve az előírt körbefutó 12 mm-es távolságot. A furatok tengelyében vágjuk ketté a panelt. A két paneldarabot az illesztésnél ragasztóval megkenve helyezzük a csövek köré pontosan illesztve, falnál kiékelve.

Csatlakozás fa ajtótokoknál:

Minimális távolságtartás 12 mm.

Egy panelt a dekorral (színével) lefelé fektessünk az ajtótok mellé.

A panel magasságában vágjuk alá illesztőfűrésszel az ajtótokot. Majd a panelt színével felfelé toljuk be a tok alá. Ilyen esetekben is ügyeljen arra, hogy az elegendő működési légrés (dilatáció min. 12 mm) kialakításra kerüljön.

Csatlakozás fém ajtótokoknál:

Minimális távolságtartás 12 mm.

Mérje és jelölje a panelen a fém ajtótok méreteit a szükséges 12 mm távolság figyelembe vételével, a fémtok minden oldala tekintetében. A jelölt kivágandó részt fűrészelje ki. A panelt illessze a helyére, ügyelve arra, hogy a toktól való távolság betartásra kerüljön.

Utolsó panelsor:

A panelt pontosan az utolsó előtti sorra fektesse. Egy eredeti szélességű maradék darab segítségével a faltól mért távolságot rajzolja fel a panelre. A panelt hosszirányban vágja méretre. Szükséges távolság a faltól: 1,5 mm/m (minimum 12 mm)

Utolsó panelsor pontos szélességének meghatározása:

Ennek érdekében fektessen egy panelt pontosan illesztve az utolsó előtti panelsorra (faltól mért távolságra ügyeljünk). Aztán egy másik teljes szélességű panelt a csapjával a fal felé fordítva a jelölendő panelre fektessünk, és vonalzóként használva jelöljük a szélességet. A panelt hosszirányban méretre vágni. Szükséges távolság a faltól: 1,5 mm/m (minimum 12 mm)

Hosszirányú éleket zárni és a paneleket a helyükre befordítani.

 

Újdonság

Elérhetőek új FN akusztikus falpanel termékeink

Az FN Acustico falpanelek esetében a design és a funkció harmóniában vannak. Minden helyiség számára kivételesen szép designelemet nyújtanak.