LERAKÁSI ÚTMUTATÓ – Csaphornyos, Lamella, Ipari parketta

A tömör, felületkezeletlen parketták fektetését tanácsos szakemberrel végeztetni.

I.) Tárolás

A parketta természetes fa alapanyagból készült, amely befolyásolja tulajdonságait. Termékünk nedvességtartalma egy teljesen száraz lakószoba – a benne lakók egészségéhez is szükséges – klimatikus viszonyaihoz van beállítva, ezért felhívjuk a Kedves Vásárló figyelmét, hogy a parketta csak ellenôrzött, megfelelôen száraz helyen tárolható. A méretváltozás elkerülése érdekében a parkettát olyan helyiségben tároljuk, amelynek klímája (hômérséklet és páratartalom) azonos a lerakni kívánt helyiség majdani, lakott körülmények közötti klímával.Tartsa a szobát, a parkettát és a ragasztót a lerakás elôtt legalább 48 órán keresztül, a lerakás után pedig már véglegesen, optimális szobahômérsékleten (kb. 20 – 22 °C és 45 – 55 % páratartalom). A lerakásig a parkettát bontatlan csomagolásban fektetve kell tárolni.

II.) Aljzat

Az aljzat száraz, szilárd, sík, repedésmentes és sima legyen. Az utolsó vizesmunka után (aljzatbetonozás, vakolás) a megfelelô technológiai idôt ki kell várni. El kell távolítani a viasz, olaj, festék, ragasztómaradékokat és más szennyezôdéseket. A 2 m-en ± 2 mm-t meghaladó aljzat egyenetlenséget aljzatkiegyenlítôvel kell egyenletessé tenni. Az aljzatkiegyenlítô kiválasztásánál körültekintôen kell eljárni, mert sok vizet vihetünk be vele az aljzatba, mivel a gyártók többnyire hidegburkolatok alá fejlesztették ki ôket, ahol a nedvességtartalom szerepe nem jelentôs, viszont a parkettánál meghatározó jelentôségű. Fontos, hogy olyan aljzatkiegyenlítôt válasszuk, melyet a gyártó kifejezetten parketta alá ajánl (pl.: BONA H600, Thomsit DH, Artelit)! Ha nincs a csomagoláson feltüntetve, hogy alkalmas parketta alá, akkor a kiegyenlítô anyag hidegburkoláshoz készült,amit csak igen hosszú száradási idô után lehet burkolni parkettával. A parketta csak teljesen száraz – 2 % alatti nedvességtartalmú – aljzatra (lehetôleg esztrich aljzatra vagy kiegyenlített aljzatbetonra) fektethetô. Az aljzat nedvességét a lerakás elôtt ellenôrizni kell, melyet tanácsos szakemberrel elvégeztetni.

III.) Fektetés

A fektetés megkezdése elôtt az aljzatot le kell alapozni, ezzel biztosítjuk a ragasztó anyag és az aljzat közötti jó minôségű tapadást. Az alapozó a ragasztó hígított változata, amely be tud hatolni az aljzat pórusaiba. A parketta fektetése a faltól, illetve minden beépített tárgytól körülbelül 10 – 15 mm-re kezdôdjön, ezt célszerű ékeléssel biztosítani. Ragasztóanyagként oldószeres, poliuretán vagy olyan vízbázisú ragasztót ajánlunk, amely a vizet kémiailag megköti. A ragasztóanyag szükség let a parketta méretétôl és aljzat minôségétôl függôen 0,8-1,0 kg/m2. A lerakást mindig horonynyal a fal felé kezdjük úgy, hogy a fektetési irány lehetôleg a beesô fény fôirányát kövesse. A ragasztóanyagot a fektetendô teljes felületen, a ragasztóanyag gyártó cég által javasolt fogas lappal, vékonyan rétegben, egyenletesen vigyük fel az aljzatra, majd a parkettát csúsztató mozdulattal helyezzük el az aljzaton úgy, hogy az összefüggô, zárt felületet alkosson. Az elhelyezett elemeket nem túl erôsen, ütôfával megütögetjük, hogy az jól feküdjön a ragasztóanyagban. Melegvíz, vagy gôzvezetéknél feltétlenül tartsuk be az elôírt 10 – 15 mm-es fektetési távolságot! A leragasztás után a padlót, az elôírt ideig –5 – 6 napig– hagyjuk pihenni, amíg a ragasztó megköt, és a parketta igazodik a szoba mikroklímájához.

IV.) Lakkozás

A leragasztott parkettát a durva csiszolás után és a finom csiszolás elôtt megfelelô parketta-hézagtömítô anyaggal kell spatulázni. Az befolyik az elemek közötti esetleges résekbe és egyaránt vezet tartóssághoz és minôségjavuláshoz. Ezt követôen a parkettát egyre finomabb csiszolóvászonnal átcsiszoljuk addig, amíg egy teljesen sík és sima felületet nem kapunk. Csiszolás után elengedhetetlen a teljes portalanítás. A lakkozás csak teljesen sík, sima és pormentes felületen lesz tökéletes. A kész felületre elôször a lakk gyártója által javasolt alapozót hordjuk fel, majd azt színtelen kopásálló lakkal két-három rétegben lakkozzuk le. Az utolsó lakkréteg felhordása elôtt elvégzett igen finom (120-as szemcséjű csiszolópapírral) csiszolással növelhetô a felület simasága. Figyelem! Célszerű lakkozási próbát elvégezni néhány darab parkettán. Például az alapozók általában a parketta lakkozás utáni elsötétedését gátolják. Sötét parketta esetén ( pl.: gôzölt akác) viszont eltérô kivilágosodást okozhat az alapozó, ezért a sötét fáknál általában nem célszerű alapozni.
V.) Padlófűtés

A tölgy és kőris fafajok padlófűtésre alkalmasak. A faanyag rugalmassága és flexibilitása következtében a hômérsékletváltozásból eredô deformációkat jól követi. Az aljzatnak és a lakásnak a parketta fektetése elôtt teljesen száraznak kell lenni (cementesztrich esetén 1,8 % alatti nedvességtartalom). A kiszárítást fokozatosan kell végezni úgy, hogy az aljzatban ne maradjon feszültség. A feszültségmentesség érdekben a száradási folyamat befejezésekor célszerű egy fokozatos (az elôremenô víz hômérsékletét napi 5 °C-kal emelve) felfűtést alkalmazni, a késôbb alkalmazni kívánt hômérsékletig, egy hétig azon tartani, majd a hasonló ütemű viszszacsökkentést is elvégezni. A parkettát körülbelül 20 °C-os hômérsékletű aljzatra fektessük. A fektetéshez a fentebb leírt ragasztók megfelelôek. Fektetés után és csiszolás elôtt ismét el kell végezni a feszültségmentesítést, utána a fentiek szerint lakkozzuk. A késôbbi használat során nem szabad túllépni a feszültségmentesítéskor alkalmazott maximális hômérsékletet.

VI.) Ápolás

A parketta is, mint minden padló, használat során természetes mértékben kopik,ezért rendszeres tisztítást és ápolást igényel. Az asztalok és székek lábára ragasszon megfelelô méretű filc alátétet. Érdes, nehéz tárgyak alá helyezzen filc vagy gyapjú alátétet. Vigyázat: bármennyire is keményfából készült a parketta, a tűsarkú cipô nyomot hagyhat rajta! Tisztításhoz használjon porszívót vagy partvist, majd enyhén nedves, puha kendôt. Vigyázzunk arra, hogy a felület ne érintkezzen vízzel vagy vegyszerekkel, ha mégis, ügyeljünk arra, hogy az minél rövidebb idô alatt eltávolítsuk. Javasoljuk a szaküzletekben kapható lakkozott parketták gondozására gyártott ápolószerek használatát, melyek használatával a parketta megôrzi eredeti ragyogását. Ezek használata esetén ügyeljünk arra, hogy a kívánt eredmény csak akkor érhetô el, ha azt a gyártó által elôírt módon alkalmazzuk. Használatuk meghoszszabbítja a lakk élettartamát. A természetes fából készült parketták érzékenyen reagálnak a levegô relatív páratartalmára. Központi fűtés esetén javasoljuk egy párásító vagy klímaberendezés beállítását a parkettaelemek összeszáradásának és a repedések megelôzésének érdekében. Fontos, hogy az átlagos 20 °C és a 45 – 55 % relatív páratartalom folyamatosan biztosítva legyen. Ha évek múltán úgy ítéli meg, hogy a lakk a nagyobb igénybevételű helyeken kissé megkopott, finom csiszolópapírral csiszolja át, portalanítsa és tegyen rá egy újabb lakkréteget. Fontos, hogy ne várja meg amíg a lakk teljesen átkopik, mert a fa gyorsabban kopik és elkerülhetetlenné válik egy teljes gépi csiszolás. A fentiek betartásával parkettája évszázadokon át szolgálhatja Ön és utódai kényelmét.