GARANCIA – Vinylpadló ragasztós

Garancia – Vinylpadló ragasztós

Szállítás, tárolás a felhasználásig
– a termék szállítása zárt (közvetlen időjárási hatásoktól védő) szállítóeszközzel történik
– a lerakásig tartó tárolás folyamán a tároló helyiség hőmérséklete 18-22°C, legalább 15°C a fogadó aljzat hőmérséklete, 40-65% relatív páratartalom
– a lerakásig a padlót bontatlan csomagolásban fektetve kell tárolni (min. 24 órán keresztül) abban a helyiségben, ahol felhasználásra kerül (téli időszakban hosszabb akklimatizálási idő szükséges, ennek meghatározása a helyi körülményektől nagymértékben függ)

A padló fektetése és fektetési körülmények
– az alkalmazási útmutató minden előírását maradéktalanul betartják;
– a padló dobozában részletes lerakási útmutató található
– a burkoláskor a paneleket szemrevételezéssel ellenőrizni szükséges, annak érdekében, hogy az esetlegesen hibás paneleket ne fektessük le. Hibás panelek beépítésére nem vonatkozik a garancia!
– a fogadó aljzatnak síknak, tisztának és száraznak kell lennie
– a méterenkénti 3mm-nél nagyobb eltéréseket ki kell egyenlíteni vagy le kell csiszolni (önterülő aljzatkiegyenlítő alkalmazásakor min. 10 napos várakozási időt be kell tartani)
– a paneleket ajánlott a fő fényforráshoz viszonyítva hosszirányban párhuzamosan fektetni
– az aljzat és a falak nedvességtartalma 2%-nál nem nagyobb, vizes rendszerű padlófűtés esetén 1,8%-nál nem nagyobb (CM-mérés szükséges)
– padlófűtés esetén maradéktalanul betartják az előírásokat, az aljzat előkészítésére és felfűtésre vonatkozóan (felfűtési jegyzőkönyv vezetése szükséges) EN 18365-ös és EN 1264-2 számú szabvány előírásainak betartása emissziószegény, oldószermentes, RAL UZ 113 vagy EC1 szerint minősített ragasztóanyagok használata
– a ragasztási munkák során alkalmazott anyagok egy gyártó, egymással kompatibilis anyagai legyenek (tapadóhíd, aljzatkiegyenlítő, ragasztó stb.)

Karbantartás
– a takarítást legfeljebb enyhén nedves „ködnedves” ruhával végzik, kerülve a vizes felmosást
– iparszerűen használt területen megfelelő szennyfogó zóna létesítése kötelező!

A teljeskörű garancia elvesztését kiváltó okok:
– szakszerűtlen kivitelezés
– karcolások, helytelen használat miatti felületi megrongálódások (tűsarkú cipő, görgős szék, nehéz bútorok vagy berendezések, háziállatok okozta sérülések, éles, hegyes tárgyak okozta sérülések) célszerű a bútoroknál, székeknél, asztal lábainál stb. filcalátét használata
– csőtörés, beázás, víz kiömlése következtében a padlóra vagy az azt övező épületszerkezetre jutó víz
– épületszerkezetből eredő nedvességi behatás, mely a padló nedvességtartalmát befolyásolja
– agresszív tisztítószer használata (erősen maró anyag)