GARANCIA – Kaindl Laminált padló 7.0/8.0/10.0/12.0

GARANCIA – Kaindl Laminált padló

Jótállási időszak
KAINDL Laminált padló Classic Touch 7.0: Magánhelyiségek: 15 év Kereskedelmi helyiségek: 5 év

KAINDL Laminált padló Classic Touch 8.0: Magánhelyiségek: 30 év Kereskedelmi helyiségek: 5 év

KAINDL Laminált padló Natural Touch 8.0: Magánhelyiségek: 30 év Kereskedelmi helyiségek: 5 év

KAINDL Laminált padló Natural Touch 10.0: Magánhelyiségek: 30 év Kereskedelmi helyiségek: 5 év

KAINDL Laminált padló Natural Touch 12.0: Magánhelyiségek: 30 év Kereskedelmi helyiségek: 5 év

Kapcsolat a szerződéses és törvényes kártérítési igényre vonatkozó jogokkal
A KAINDL FLOORING GmbH („Kaindl”) az első tulajdonosnak a jelen jótállás alapján további jogokat biztosít, amelyek a szerződéses és törvényes kártérítési igényre vonatkozó jogok mellett állnak fenn. Az alábbi kikötések nem érvénytelenítik, nem korlátozzák és nem változtatják meg a szerződéses és törvényes kártérítési igényre vonatkozó jogokat. Első tulajdonos a jelen jótállás értelmében az, aki a termék első felhasználójaként a Kaindl laminált padló Classic Touch 7.0, 8.0 ill. Natural Touch 8.0, 10.0 és 12.0 (a továbbiakban: „padlóburkolat”) terméket a kereskedőtől megvásárolta. Kizárólag az első beépítésre vonatkozik.

Jótállási feltételek
Ez a jótállás a magán- és kereskedelmi alkalmazásokra vonatkozik, intenzív használat mellett, az ISO 10874 szabvány szerinti ajánlott használati osztály szerint beépített valamennyi padlóburkolat-típusra, de szokatlan kémiai vagy mechanikai igénybevétel kizárásával. Ez a jótállás nem átruházható; csak az első tulajdonos érvényesíthet igényt a feltételei alapján.

Jótállási időszak
A jótállás időtartama a termék típusától függ és az egyes csomagokhoz mellékelt betétlapon van feltüntetve. A jótállási időszak az első tulajdonosnak adott számlán feltüntetett vásárlási dátummal kezdődik. A jótállás keretében benyújtott igények nem hosszabbítják meg a jótállási időszakot.

Beépítés
A padlóburkolatot a beépítési útmutatónak megfelelően kell beépíteni. A beépítési utasításokat a minden csomaghoz mellékelt betétlap tartalmazza.
Részletes beépítési útmutatót kérhet a Kaindl Flooring-képviselettől, a www.kaindl.com és a www.dunaparketta.hu honlapokon.

Kezelés és használat
A nem megfelelő használat, valamint a helytelen ápolás és tisztítás kizárja a jótállás hatálya alá tartozó igényeket. A kereskedelmi helyiségeknek megfelelő szennyeződés-záró zónával kell rendelkezniük. A jótállás feltétele a (csomagban található) tisztítási és karbantartási utasítások betartása. A normál kopás jelei nem tartoznak a jótállás hatálya alá.

Háromszoros garancia:
1. Kopásállóság (az EN 13329 szabvány szerint)
Garanciális igényérvényesítés akkor indokolt, ha a dekorréteg legalább egy négyzetcentiméteres területe teljesen lekopott. A panel szélei körüli kopásnyomok nem tartoznak a garancia hatálya alá.
2. Fényállóság
Garanciális igényt akkor lehet érvényesíteni, ha a padlóburkolat nem fényálló a „kék gyapjúskála” 6. szintje szerint (a fényállóság kiszámításának egy módszere). Az EN 20105 szabvány szerinti fényállóság a felület stabilitását írja le hosszabb ideig tartó fényhatás esetén. Ennek megfelelően a padlóburkolat nagyon jó fényállósággal rendelkezik. Teljesen azonban nem fényálló. A természetes öregedés következményei ezért nem tartoznak a garancia hatálya alá.
3. Ellenállás az elszíneződéssel szemben
A garancia akkor érvényes, ha a padló a következő anyagok hatására károsodik: aceton (pl. körömlakklemosóban található), kézkrém, alkoholos italok, természetes gyümölcs- és zöldséglevek vagy -italok, zsírok, kávé, kólaitalok és körömlakk.

Kizárások
A természetes kopás jelei nem tartoznak a garancia hatálya alá, ha a bejárati terület nem rendelkezik szennyeződésgyűjtő lábtörlővel vagy ha a károkat nem megfelelő kezelés, beépítés, használat vagy tárolás, illetve nem megfelelő módosítás vagy javítás okozta.

Jótállási igényérvényesítés
A jótállási igényeket a káreseményt követő 30 napon belül írásban kell benyújtani az eredeti vásárlási bizonylattal együtt a vásárlás helyszínén. A Kaindl fenntartja a jogot, hogy a reklamáció elismerése előtt a helyszínen megtekinthesse vagy harmadik féllel megtekintesse az érintett padlóburkolatot.

Jótállási szolgáltatások
A Kaindl saját belátása szerint dönthet úgy, hogy pénzügyileg megtéríti az első tulajdonos kárát vagy cserét biztosít. A pénzügyi visszatérítés kizárólag az érintett padlóburkolat valós értékén alapul. A valós értéket az érintett padlóburkolat kora és a jótállási időszak viszonylatában állapítják meg. A magánhelyiségekben lévő padlóburkolatok valós értéke a következők szerint csökken:
KAINDL laminált padló Classic Touch 7.0 minden évben 1/15
KAINDL laminált padló Classic Touch 8.0 minden évben 1/30
KAINDL laminált padló Natural Touch 8.0 minden évben 1/30
KAINDL laminált padló Natural Touch 10.0 minden évben 1/30
KAINDL laminált padló Natural Touch 12.0 minden évben 1/30
az eredeti, áfa nélküli árból. A kereskedelmi helyiségek padlóburkolatainak valós értéke minden évben az eredeti, áfa nélküli ár 1/5-ével csökken. Jótállási csere esetén a cserepaneleket az első tulajdonosnak az eredeti értékesítés helyére ingyenesen leszállítjuk. Egyéb jótállási igények nem érvényesíthetők. A jótállási igények nem tartalmazzák különösen az eltávolítás, a beépítés, az összeszerelés, a szállítás, a tárolás és az utazás költségeit. Amennyiben a padlóburkolat már nem áll rendelkezésre a kívánt dekorfelülettel, a pótlást az aktuális termékkínálatból kell kiválasztani.